Finnmark – …..johka 2010

Finnmark – …..johka 2010

Det var med store forventninger vi satte oss på flyet til Alta 08.juni. Etter mye planlegging hadde vi funnet et område langt inne i Anarjohka nasjonalpark, med flotte elvestrekninger og spredte vann. Under planleggingen fant vi ut at turen ble i overkant lang å gå...